NYHETER

Prisen på strøm har skutt i været og ved å brøyte fortauene fri for snø kan vi minimalisere bruken av varme og redusere strømforbruket. Vi følger også værvarslinger tett og kan styre anlegget etter temperatursvingninger og nedbør i form av snø. På denne måten kontrollerer vi strømforbruket og kostnadene.

Vi inviterer eiendomsinvestorer, byutviklere, gårdeiere, lokale næringsaktører, beboere, bydelen, bymiljøetaten, m.fl. til å være med å støtte, utvikle og gjennomføre Majorstuens byutviklingsprogram.