NYHETER

Et av landets største knutepunkter legges under bakken, men ikke i flere etasjer. Målet er at milliardprosjektet skal stå ferdig samtidig som Fornebubanen.

I samarbeid med lokale aktører gjennomfører vi et pilotprosjekt med fokus på en blomstrende handlegate. Dette innebærer plassering av blomsterkasser på egnede steder på Valkyrien, Bogstadveien og Hegdehaugsveien.

Vi inviterer eiendomsinvestorer, byutviklere, gårdeiere, lokale næringsaktører, beboere, bydelen, bymiljøetaten, m.fl. til å være med å støtte, utvikle og gjennomføre Majorstuens byutviklingsprogram.