NYHETER

Majorstuen Gårdeierforening avholdt årsmøte 29. september hos Cochs Pensjonat i Parkveien 25. Her ble det presentert regnskap, budsjett og diverse tiltak som skal bidra til å økt verdiskapning for våre medlemmer.

Majorstuen Gårdeierforening har besluttet å videreføre blomsterprosjektet da vi har mottatt utelukkende positive tilbakemeldinger fra gårdeiere, næringsaktører og de som bor og oppholder seg i vårt område.

Tall for Osloanalysen gir fasiten på hvordan pandemien påvirket handel og servering i Osloregionen i 2020. Tallene bekrefter betydningen av bransje og geografi, samt at områder med lokal handel kom vesentlig bedre ut enn sentrumskjernen i Oslo.