VELKOMMEN TIL MAJORSTUEN GÅRDEIERFORENING

Majorstuen Gårdeierforening er en interesseorganisasjon som jobber for og med alle som eier næringseiendommer i Bogstadveien, Hegdehaugsveien, Valkyriegaten og nærliggende gater. 

Foreningen har som mål å videreutvikle og markedsføre Majorstuen som den mest attraktive bydelen i Oslo-området å bo, arbeide og oppholde seg, basert på en bærekraftig handels- og servicenæring.

Les mer om oss og arbeidet som utføres på vegne av fellesskapet ved å laste ned brosjyre om foreningen

Som gårdeier i Bogstadveien, Hegdehaugsveien og Valkyriegaten er du invitert til å bistå i det viktige arbeidet med å løfte bykjernen i området rundt Majorstuen. Dette gjør du ved å bli medlem i Majorstuen Gårdeierforening som har som formål å fremme gårdeierens interesser.

Foreningen skal være en aktiv pådriver for å øke den positive aktiviteten i området samt søke å gjøre gatene til et attraktivt, tilgjengelig, trygt, rent og godt vedlikeholdt område for næring, handel, kultur og fritid.

Målet er å etablere faste, varige samarbeid og praktiske løsninger for en del av de utfordringene som finnes i området og danne et felles kompetansenettverk for gårdeierne.

For å lykkes er det viktig å utvikle fellesgoder, konsepter, produkter og ulike tjenester som bidrar til økt attraktivitet og verdiskapning. Ønsker du informasjon om foreningens arbeid eller å bli medlem, kontakt oss i dag på telefon 928 54 402 eller post@majorstuen.no.

Prisen på strøm har skutt i været og ved å brøyte fortauene fri for snø kan vi minimalisere bruken av varme og redusere strømforbruket. Vi følger også værvarslinger tett og kan styre anlegget etter temperatursvingninger og nedbør i form av snø. På denne måten kontrollerer vi strømforbruket og kostnadene.

Gjennom mange år har Ragnar Olsen travet rundt i området med et fotoapparat, tatt bilder av bygninger, snakket med gårdeiere, lest det som leses kan i Oslos adressebøker, og han kan Oslo bymuseums klipparkiv utenat.
Arbeidet har resultert i tre bøker om "Gatevandring Majorstuen". En unik boksamling som inneholder 2000 bilder og utallige kuriøse...

Majorstuen Gårdeierforening avholdt årsmøte 29. september hos Cochs Pensjonat i Parkveien 25. Her ble det presentert regnskap, budsjett og diverse tiltak som skal bidra til å økt verdiskapning for våre medlemmer.

Majorstuen Gårdeierforening har besluttet å videreføre blomsterprosjektet da vi har mottatt utelukkende positive tilbakemeldinger fra gårdeiere, næringsaktører og de som bor og oppholder seg i vårt område.

Tall for Osloanalysen gir fasiten på hvordan pandemien påvirket handel og servering i Osloregionen i 2020. Tallene bekrefter betydningen av bransje og geografi, samt at områder med lokal handel kom vesentlig bedre ut enn sentrumskjernen i Oslo.

Et av landets største knutepunkter legges under bakken, men ikke i flere etasjer. Målet er at milliardprosjektet skal stå ferdig samtidig som Fornebubanen.

I samarbeid med lokale aktører gjennomfører vi et pilotprosjekt med fokus på en blomstrende handlegate. Dette innebærer plassering av blomsterkasser på egnede steder på Valkyrien, Bogstadveien og Hegdehaugsveien.

 FORENINGENS PRIORITERTE TILTAK 2021

EN BLOMSTRENDE GATE

Majorstuen Gårdeierforening har besluttet å iverksette tiltak som skal bidra til høyere trivsel og økt handel i området. Vi gjennomfører derfor i disse dager et pilotprosjekt med fokus på frodigere og grønnere gater med planting av blomster på egnede steder i våre handlegater. Videreføring av prosjektet vil bli behandlet på årsmøte 2021.

DRIFT OG INNKJØP AV FJERNVARME

Majorstuen Gårdeierforening drifter på vegne av gårdeierne varmeanlegget i Bogstadveien, Hegdehaugsveien og Valkyriegaten. En viktig oppgave er å forhandle frem de beste prisene og besørge innkjøp av varme til de mange og brede fortauene som går på begge sider av handlegaten. Drift og innkjøp av fjernvarme gir store besparelser for medlemmene. Foreningen har også ansvaret for å forestå fakturering av medgått varme,, samt andel av drift/vedlikehold til medlemmene. 

GRUNDIG RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Prosjektet med granitt og varme i fortauene ble avsluttet i 2015, og etter seks år var det på tide med en omfattende rengjøring. Tiltaket ble samordnet med kommunen ved Bymiljøetaten for deres del av arbeidet.  En mer regelmessig rengjøring av området er til vurdering og vil bli behandlet på årsmøte høsten 2021.

JULEGATEN

Julegaten har etterhvert blitt en fast installasjon i vårt område og lyser opp i en ellers mørk årstid. Majorstuen Gårdeierforening er i samarbeid med næringsforeningen ansvarlig for drift, oppheng og vedlikehold. Vi er også en viktig bidragsyter til andre tiltak i gaten. Blant annet innkjøp av flaggstenger, flagg og andre samarbeidstiltak for å løfte området. 

SØPPELPLUKKING KIRKENS BYMISJON

I 2015 inngikk Majorstuen Gårdeierforening en kontrakt med I jobb. I jobb er et arbeidstilbud i regi av Kirkens Bymisjon, og skal være et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Avtalen med gaterydding er en kjærkommen tjeneste, og bidrar til at store deler av våre gater er fri for søppel.

DIVERSE VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

Majorstuen Gårdeierforening har tett dialog med bydel Frogner og Bymiljøetaten om diverse oppgradering og vedlikeholdsarbeid på Majorstuen. For øyeblikket pågår det et arbeid med opprustning av Valkyrien Plass samt utbedring av benker og diverse offentlige installasjoner i området.