OSLOANALYSEN TALL OG TRENDER

05.07.2021

Tall for Osloanalysen gir fasiten på hvordan pandemien påvirket handel og servering i Osloregionen i 2020. Tallene bekrefter betydningen av bransje og geografi, samt at områder med lokal handel kom vesentlig bedre ut enn sentrumskjernen i Oslo.