SLIK BLIR MAJORSTUENS NYE STASJON

01.06.2021

Et av landets største knutepunkter legges under bakken, men ikke i flere etasjer. Målet er at milliardprosjektet skal stå ferdig samtidig som Fornebubanen. 

Kilde: Aftenposten

Majorstuen er fra før av et av Oslos travleste knutepunkt. Her møtes flere trikkelinjer, bussen langs ringveien og alle T-banens linjer.

Om noen få år skal knutepunktet få langt mer trafikk. I 2027-28 skal den 8 kilometer lange Fornebubanen stå klar. Den skal kobles på resten av T-banenettet nettopp her.

Da skal også nye Majorstuen T-banestasjon være ferdig bygget. Det er i alle fall målet. Uten ny stasjon kan ikke Fornebubanen tas i bruk.

- Eksisterende Majorstuen stasjon er en av de mest sentrale brikkene i dagens T-banesystem. Ombygging av denne vil kreve grundig planlegging for ikke å påvirke trafikk på eksisterende baner mer enn høyst nødvendig, sier Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien.

DROPPER FLERE ETASJER

Mens Ruter er kollektivtrafikkens ansikt utad, er det Sporveiens folk som både kjører og drifter trikken og T-banen. Nylig ga byrådet det kommunale selskapet ansvaret for å starte planleggingen og reguleringsprosessen for den nye stasjonen.

- Dersom alt går som planlagt, vil Oslo-folk om ca. syv år ta i bruk et enda bedre kollektivtilbud, sier samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Sporveien anslår at en reguleringsplan må være vedtatt av bystyret i første kvartal 2024 for å bli ferdig i tide. Da kan Sporveien starte byggingen samme høst.

Allerede for tre år siden ble det besluttet å bygge den nye stasjonen i to underjordiske etasjer.

I tiden som er gått, har Sporveien imidlertid utredet flere andre løsninger. De har sett på muligheten for å bygge ny stasjon i dagen, samt muligheten for å bygge den under bakken med fire spor parallelt. Altså i én underjordisk etasje.

Nå er sistnevnte løsning valgt.

Det tidlige kostnadsanslaget var på rundt 5,7 milliarder kroner. Nå skal alle regnestykker gjennomgås på nytt og kvalitetssikres før bystyret gjør sitt endelige vedtak.

- Den nye stasjonen på Majorstuen vil åpne helt nye muligheter for den videre utviklingen av kollektivtilbudet. Jeg er glad for den tilliten Oslo kommune viser Sporveien ved å tildele oss byggherreansvaret, sier Hellesjø.

SKAL OGSÅ BYGGE EN EKSTRA SVING

Parallelt med ny stasjon skal de også starte planlegging av det som kalles Volvat-svingen. Enkelt forklart er dette en kort ekstra tunnel for T-banen. Den gjør det mulig å kjøre vognsett rett fra Fornebubanen og inn på Ringen, uten å måtte kjøre via Majorstuen stasjon og den felles sentrumstunnelen.

- En slik sving vil kunne gi ny fleksibilitet og økt kapasitet. Jeg er glad for at denne svingen skal prosjekteres og vurderes bygget samtidig. Det vil bidra til lavere kostnader i byggefasen enn om den skal bygges separat på et senere tidspunkt, sier Hellesjø.

De neste årene skal T-banen i tillegg få nytt signalsystem, som også bidrar til økt kapasitet. Det skal i tillegg kjøpes inn flere vognsett for et milliardbeløp, og flere mindre oppgraderinger er gjennomført eller kommer.

En ekstra tunnel gjennom sentrum finnes også på tegnebrettet, selv om den er mer usikker.

Bilistene tar mye av regningen

Over bakken, på toppen av den nye stasjonen, har Ruter i flere år arbeidet med å regulere en storstilt boligutbygging. Det har vært snakk om så mye som 500 leiligheter og et stort, nytt parkområde hvor Frognerbekken graves frem igjen.

Dette reguleringsarbeidet skal pågå parallelt med ny stasjon. Men det er Sporveien som eier tomten og skal stå for selve utbyggingen.

Til sist blir det opp til bystyret å bestemme her. Mens Byantikvaren har advart mot høyhus, har Ruter foreslått et tårn på 25 etasjer. For bystyret blir det et dilemma. Jo mer de sier ja til, jo mer kan de tjene på tomten. Hittil har regjeringen bare sagt ja til at staten skal bidra med 500 millioner kroner til ny stasjon. Det er under 10 prosent av totalen.

I stedet er det bompenger som finansierer mange av milliardene som skal brukes både på stasjonen og T-baneprosjekter.

BILISTENE TAR MYE AV REGNINGEN

Over bakken, på toppen av den nye stasjonen, har Ruter i flere år arbeidet med å regulere en storstilt boligutbygging. Det har vært snakk om så mye som 500 leiligheter og et stort, nytt parkområde hvor Frognerbekken graves frem igjen.

Dette reguleringsarbeidet skal pågå parallelt med ny stasjon. Men det er Sporveien som eier tomten og skal stå for selve utbyggingen.

Til sist blir det opp til bystyret å bestemme her. Mens Byantikvaren har advart mot høyhus, har Ruter foreslått et tårn på 25 etasjer. For bystyret blir det et dilemma. Jo mer de sier ja til, jo mer kan de tjene på tomten. Hittil har regjeringen bare sagt ja til at staten skal bidra med 500 millioner kroner til ny stasjon. Det er under 10 prosent av totalen.

I stedet er det bompenger som finansierer mange av milliardene som skal brukes både på stasjonen og T-baneprosjekter.

Samferdselsbyråden trekker nok en gang frem at det var feil av Stortinget og regjeringen å bevilge et milliardbeløp til ny E18 inn til Oslo samtidig som store kollektivprosjekter i Oslo ikke er fullt finansiert.

- Majorstuen knutepunkt er Norges tredje største holdeplass og har ca. 30 millioner reisende med trikk og T-bane hvert år. Et mindre bidrag fra regjeringen er bra, men jeg mener det er feil bruk av skattebetalernes penger å bygge en unødvendig motorvei, sier Berg.