EN BLOMSTRENDE HANDLEGATE

21.04.2021

I samarbeid med lokale aktører planlegger vi å gjennomføre et pilotprosjekt med fokus på en blomstrende handlegate. Dette innebærer plassering av blomsterkasser på egnede steder på Valkyrien, Bogstadveien og Hegdehaugsveien.

Majorstuen Gårdeierforening og lokale aktører har som mål å videreutvikle og markedsføre Majorstuenområdet som det mest attraktive området i Oslo å bo, arbeide og oppholde seg, basert på en bærekraftig byutvikling. 

I den forbindelse har Majorstuen Gårdeierforening startet arbeidet med å utvikle et helhetlig bylivsprogram og har som mål å utvikle konsepter, produkter og tjenester som skal bidra til økt verdiskapning og attraktivitet. 

Første steg i bylivsprogrammet er å gjennomføre et pilotprosjekt med fokus på en «blomstrende handlegate». Dette innebærer plassering av bievennlige blomsterkasser på strategiske steder på Valkyrien, Bogstadveien og Hegdehaugsveien. 
Vi ønsker samtidig å gjennomføre en omfattende rengjøring av granitt og fortau, vedlikehold av benker, m.m..