EN BLOMSTRENDE HANDLEGATE

21.04.2021

I samarbeid med lokale aktører gjennomfører vi et pilotprosjekt med fokus på en blomstrende handlegate. Dette innebærer plassering av blomsterkasser på egnede steder på Valkyrien, Bogstadveien og Hegdehaugsveien.

Majorstuen Gårdeierforening og lokale aktører har som mål å videreutvikle og markedsføre Majorstuenområdet som det mest attraktive området i Oslo å bo, arbeide og oppholde seg, basert på en bærekraftig byutvikling. 

I den forbindelse har Majorstuen Gårdeierforening startet arbeidet med å utvikle et helhetlig bylivsprogram og har som mål å utvikle konsepter, produkter og tjenester som skal bidra til økt verdiskapning og attraktivitet. 

Første steg i bylivsprogrammet er å gjennomføre et pilotprosjekt med fokus på en «blomstrende handlegate». Dette innebærer plassering av bievennlige blomsterkasser på strategiske steder på Valkyrien, Bogstadveien og Hegdehaugsveien. 
Vi ønsker samtidig å gjennomføre en omfattende rengjøring av granitt og fortau, vedlikehold av benker, m.m..