HØSTBLOMSTER ER PÅ PLASS I GATEN VÅR

30.09.2021

Majorstuen Gårdeierforening har besluttet å videreføre blomsterprosjektet da vi har mottatt utelukkende positive tilbakemeldinger fra gårdeiere, næringsaktører og de som bor og oppholder seg i vårt område.